ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii (transmitere dosare)

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2021 – 31.05.2022 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

  • Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (Departamentul de Educație Fizică și Sport);
  • Direcției Achiziții Publice (Serviciul Achiziții Publice și Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice);
  • Direcției Sociale (Serviciul Administrare Cămine);
  • Direcției Sociale (Serviciul Administrare Cantine);
  • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele – Biroul Suport Tehnic);
  • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Informatică – Biroul Aplicații și Site-uri Web).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438). Programul este în medie de 4-6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

 

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

 

Selectarea acestor studenți se va face pe 01.11.2021, după de depunerea, în perioada 26.10 – 01.11.2020 (până la ora 12:00), în format electronic, la adresa diana.barolescu@ase.ro, a:

–  dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București;

– dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și dosar-social) ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare.

Obs. Cererea-tip necesară a fi completată și semnată poate fi solicitată la diana.barolescu@ase.ro.