ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2023 – 31.05.2024 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

 • Facultății de Administrație și Management Public (Decanat);
 • Facultății Bucharest Business School (Decanat);
 • Facultății de Business și Turism (Decanat);
 • Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune (Secretariat);
 • Facultății de Economie Teoretică și Aplicată (Decanat);
 • Facultății de Marketing (Decanat și Secretariat);
 • Direcției Economică (Serviciul Contabilitate);
 • Direcției Managementul Cercetării și Inovării;
 • Direcției Relații Economice Internaționale (Centrul de Studii Americane ASE);
 • Direcției Sociale (Serviciul Administrare Cantine);
 • Direcției Sociale (Serviciului Administrare Cămine);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciului Informatică);
 • Biroului Managementul Calității și Control Intern Managerial.

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0339). Programul este flexibil, în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

Conform Calendarului Studentului:

– Depunerea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București se face până vineri, 06.10.2023;

– Transmiterea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și dosar-social) ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare se face până vineri, 06.10.2023.

Intervievarea și selectarea studenților se va face în perioada 10 – 12.10.2023.

ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2022 – 31.05.2023 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

 • Facultății Bucharest Business School (Departamentul MBA Româno-Canadian, Departamentul MBA Româno-Francez INDE);
 • Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (Decanat, Departamentul de Educație Fizică și Sport);
 • Facultății de Economie Teoretică și Aplicată (Decanat);
 • Facultății de Marketing (Decanat);
 • Direcției Achiziții Publice (Serviciul Achiziții Publice și Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice);
 • Direcției Economice (Serviciul Contabilitate);
 • Direcției Managementul Cercetării și Inovării;
 • Direcției Relații cu Mediul de Afaceri;
 • Direcției Socială (Serviciul Administrare Cantine, Serviciul Administrare Cămine);
 • Direcției Tehnică-Investiții (Serviciul Întreținere și Reparații, Serviciul Tipografie);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele – Biroul Suport Tehnic, Serviciul Informatică – Biroul Aplicații și Site-uri Web).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0339). Programul este flexibil, în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

 

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

 

Conform Calendarului Studentului:

– Depunerea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București se face până vineri, 07.10.2022;

– Transmiterea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și dosar-social) ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare se face până vineri, 07.10.2022.

Intervievarea și selectarea studenților se va face în perioada 10 – 14.10.2022.

Metodologie burse 2022 – 2023

Dragi studenți,

Vă invităm să consultați Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2022-2023, aprobată de Senatul Universitar în ședința din 21 septembrie 2022.

 

 

 

 

Cuantumurile burselor pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023:

Nr.

crt.

Tipul bursei Cuantumul bursei  (lei/lună)
1. Bursă socială

750

2. Bursă pentru ajutor social ocazional

750

3. Bursă de merit

800

4. Bursă de performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București

800

5. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură

1000

6. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică

1400

7. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive

1400

8. Bursă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare

1000

9. Bursă de excelență pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și culturală

1000

10. Bursă de excelență Mihail Manoilescu pentru întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, organizatorică, culturală și sportivă

1500

11. Bursă studenţi străini

echivalentul în lei a sumei de 65 euro

12. Bursă masteranzi străini

echivalentul în lei a sumei de 75 euro

13. Bursă doctoranzi  străini

echivalentul în lei a sumei de 85 euro