ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2023 – 31.05.2024 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

 • Facultății de Administrație și Management Public (Decanat);
 • Facultății Bucharest Business School (Decanat);
 • Facultății de Business și Turism (Decanat);
 • Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune (Secretariat);
 • Facultății de Economie Teoretică și Aplicată (Decanat);
 • Facultății de Marketing (Decanat și Secretariat);
 • Direcției Economică (Serviciul Contabilitate);
 • Direcției Managementul Cercetării și Inovării;
 • Direcției Relații Economice Internaționale (Centrul de Studii Americane ASE);
 • Direcției Sociale (Serviciul Administrare Cantine);
 • Direcției Sociale (Serviciului Administrare Cămine);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciului Informatică);
 • Biroului Managementul Calității și Control Intern Managerial.

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0339). Programul este flexibil, în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

Conform Calendarului Studentului:

– Depunerea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București se face până vineri, 06.10.2023;

– Transmiterea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și dosar-social) ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare se face până vineri, 06.10.2023.

Intervievarea și selectarea studenților se va face în perioada 10 – 12.10.2023.

ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2022 – 31.05.2023 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

 • Facultății Bucharest Business School (Departamentul MBA Româno-Canadian, Departamentul MBA Româno-Francez INDE);
 • Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (Decanat, Departamentul de Educație Fizică și Sport);
 • Facultății de Economie Teoretică și Aplicată (Decanat);
 • Facultății de Marketing (Decanat);
 • Direcției Achiziții Publice (Serviciul Achiziții Publice și Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice);
 • Direcției Economice (Serviciul Contabilitate);
 • Direcției Managementul Cercetării și Inovării;
 • Direcției Relații cu Mediul de Afaceri;
 • Direcției Socială (Serviciul Administrare Cantine, Serviciul Administrare Cămine);
 • Direcției Tehnică-Investiții (Serviciul Întreținere și Reparații, Serviciul Tipografie);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele – Biroul Suport Tehnic, Serviciul Informatică – Biroul Aplicații și Site-uri Web).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0339). Programul este flexibil, în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

 

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

 

Conform Calendarului Studentului:

– Depunerea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București se face până vineri, 07.10.2022;

– Transmiterea, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, a dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și dosar-social) ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare se face până vineri, 07.10.2022.

Intervievarea și selectarea studenților se va face în perioada 10 – 14.10.2022.

ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii (Facultatea de Drept)

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.02.2022 – 31.05.2022 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București, în cadrul Facultății de Drept.

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438). Programul este în medie de 4 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

 

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

 

Selectarea acestor studenți se va face pe 19.01.2022, după de depunerea, în perioada 10 – 14.01.2022 (până la ora 12:00), în format electronic, la adresa diana.barolescu@ase.ro, a:

–  dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București;

– dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și dosar-social) ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare.

Obs. Cererea-tip necesară a fi completată și semnată poate fi solicitată la diana.barolescu@ase.ro.

ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii (transmitere dosare)

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2021 – 31.05.2022 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

 • Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (Departamentul de Educație Fizică și Sport);
 • Direcției Achiziții Publice (Serviciul Achiziții Publice și Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice);
 • Direcției Sociale (Serviciul Administrare Cămine);
 • Direcției Sociale (Serviciul Administrare Cantine);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele – Biroul Suport Tehnic);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Informatică – Biroul Aplicații și Site-uri Web).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438). Programul este în medie de 4-6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

 

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

 

Selectarea acestor studenți se va face pe 01.11.2021, după de depunerea, în perioada 26.10 – 01.11.2020 (până la ora 12:00), în format electronic, la adresa diana.barolescu@ase.ro, a:

–  dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București;

– dosarelor de candidatură (cerere-tip completată și semnată, curriculum vitae, scrisoare de motivație și dosar-social) ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare.

Obs. Cererea-tip necesară a fi completată și semnată poate fi solicitată la diana.barolescu@ase.ro.

ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2021 – 31.05.2022 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

 • Facultății Bucharest Business School (Departamentul MBA Româno-Canadian);
 • Facultății Bucharest Business School (Departamentul MBA Româno-Francez);
 • Facultății de Administrație și Management Public (Decanat, Secretariat, Departament);
 • Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (Departamentul de Educație Fizică și Sport);
 • Facultății de Economie Teoretică și Aplicată (Decanat);
 • Direcției Achiziții Publice (Serviciul Achiziții Publice și Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice);
 • Direcției Economice;
 • Direcției Tehnică-Investiții (Serviciul Tipografie);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele – Biroul Suport Tehnic);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Informatică – Biroul Aplicații și Site-uri Web).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438). Programul este în medie de 4-6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

 

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

 

Conform Calendarului Studentului:

– Depunerea, în format electronic, la adresa diana.barolescu@ase.ro, dosarelor de candidatură ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București se face până vineri, 08.10.2021;

– Transmiterea, în format electronic, la adresa diana.barolescu@ase.ro, a dosarelor de candidatură ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare se face până vineri, 08.10.2021.

 

Intervievarea și selectarea studenților se va face în perioada 09 – 15.10.2021.