Metodologie burse 2023 – 2024

Dragi studenți,

Vă invităm să consultați Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2023-2024.

Model de declarație pe propria răspundere privind veniturile nete încasate de membrii familiei studentei/ului, în ultimele 12 luni

Model cerere tip pentru acordarea bursei de ajutor social

Model acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei – Anexa 4

Cuantumurile burselor pentru semestrul I al anului universitar 2023 – 2024:

Nr. crt.Tipul burseiCuantumul bursei  (lei/lună)
 1.Bursă socială900
 2.Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură1500
 3.Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică.1400
 4.Bursă de performanţă pentru studiu1000
 5.Bursă de performanță sportivă1000
 6.Bursă speciale pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București900
 7.Bursă specială pentru rezultate deosebite în activităţile culturale și organizatorice1400
 8.Bursă pentru masterat didactic3158
 9.Bursă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare1200
 10.Bursă de excelență pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și culturală1200
 11.Bursă de excelență Mihail Manoilescu pentru întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, organizatorică, culturală și sportivă1500
 12.Bursă de excelență olimpică I/internațională3300 pentru premiul I;
2475 pentru premiul II;
1650 pentru premiul III
 13.Bursă studenți români de pretutindeni900
 14.Bursă masteranzi români de pretutindeni900
 15.Bursa studenţi străiniechivalentul în lei a sumei de 65 euro
 16.Bursa masteranzi străiniechivalentul în lei a sumei de 75 euro
 17.Bursa doctoranzi  străini          echivalentul în lei a sumei de 85 euro