Evaluarea cadrelor didactice de catre studentii ASE Bucuresti – semestrul I

În perioada 5 – 16 ianuarie 2015, studenții ASE București de la programele de studii de licență și masterat sunt invitați sӑ participe la procesul de evaluare a cadrelor didactice cu care au interacționat în cadrul activităților din semestrul I al anului universitar 2014 – 2015.

 

Evaluarea cadrelor didactice de cӑtre studenți se realizeazӑ pe platforma informaticӑ disponibilă la următorul linkhttp://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE_profesori/verifica_cod.asp.

 

Accesul pe platformă se face completând facultatea în cadrul căreia studiați și codul primit de la şeful de grupă / serie. Aceste coduri asigurӑ anonimatul rӑspunsurilor dumneavoastră.

 

Dacӑ nu ați primit pânӑ acum codul de acces, contactați şeful de grupӑ / serie pentru a vi-l înmâna în cel mai scurt timp pentru că platforma se dezactivează la începutul sesiunii de examene.

 

Nici rezultatele individuale nici ale grupei de studiu din care faceți parte nu pot fi influențate de evaluarea și opiniile dumneavoastră deoarece rapoartele obținute în urma prelucrӑrii se transmit conducerii facultății și beneficiarilor după terminarea sesiunii de examene.

 

Scopul evaluӑrii este de a asigura feedback-ul studenților referitor la activitӑțile tuturor cadrelor didactice desfӑşurate la toate formațiile de studiu din cadrul fiecӑrei facultӑți (ciclurile licențӑ şi master), atât la nivelul învațӑmântului cu frecvențӑ, cât şi la nivelul învӑțӑmântului la distanțӑ cu urmӑtoarele excepții: Educație fizicӑ şi sport, activitӑțile tip TC susținute pe platforma online, disciplinele opționale pentru care nu se organizeazӑ formații de studiu la nivelul facultӑții care efectueazӑ evaluarea.

 

Dacă întâmpinați dificultăți (ex. accesul pe platformă, lipsa codului de acces) sau aveți nelămuriri vă rugăm să completați formularul de contact.

 

teacher_student