Cazarea pentru anul universitar 2013 2014 a candidatilor admisi in anul I ciclul licenta

Candidatii admisi in anul I la programele de studiu din cadrul ciclului licenta organizate de Academia de Studii Economice din Bucuresti isi pot incarca electronic cererea de cazare in camin pentru anul universitar 2013-2014, in perioada 12 august – 6 septembrie 2013 (pana la ora 14:00). Incarcarea acestor cereri se face completand formularul pus la dispozitie pe site-ul http://social.ase.ro/.

Va rugam sa verificati corectitudinea mediei de cazare (media de admitere) din formular!

 

Dupa completarea formularului, verificati corectitudinea incarcarii acestuia (cererea de cazare) prin reintroducerea CNP-ului pe acelasi website!

 

Lista caminelor Academiei de Studii Economice din București,
in ordinea descrescatoare a confortului

Camin

Nr. pers/camera

Adresa

Moxa D

4

Str. Mihail Moxa nr. 11
Belvedere A8

4

Str. Chibzuintei nr. 2
Belvedere A7

4

Belvedere A6

4

Tei C1

5

B-dul Lacul Tei nr. 166
Agronomie C1

4 (camin de fete)

Str. Maraști nr. 59
Agronomie C2

4 (camin de baieti)

Belvedere A1

3 (camin de baieti)

Str. Cristian Pascal nr. 27
Belvedere A2

3 (camin de fete)

Belvedere A3

3 (camin de fete)

Belvedere A4

3 (camin de fete)

Vitan

3 (camin destinat în principal studentilor straini)

Str. Energeticienilor nr. 9-11

 

Calendarul cazarii in camine pentru candidatii admisi in anul I ciclul licenta

Nr. crt.

Activitati

Termene / perioade de realizare

1

Completarea cererilor de cazare in varianta electronica accesand site-ul http://social.ase.ro/

12 august –

6 septembrie 2013

Obs! In cazul eventualelor probleme la incarcarea cererilor de cazare va puteți adresa Directiei TIC (sala 2111)

2

Afisarea listelor cu studentii care au depus cerere de cazare in format electronic

7 septembrie 2013

3

Studentii care nu se regasesc pe lista celor care au depus cerere de cazare, pot depune o cerere in format fizic la Serviciul Cazare Studenti

7– 8 septembrie 2013 (orele 10:00 -14:00)

4

Studentii straini vor depune cereri de cazare exclusiv la Biroul de Programe Comunitare

2 – 6 septembrie 2013

5

Buy Ketorolac Dosarele sociale se depun la secretariatele facultatilor

4 – 10 septembrie 2013

6

Primirea dosarelor medicale la sediul Serviciului Cazare Studenţi (Dosarele medicale trebuie sa contina certificate medicale vizate de cabinetul medical studentesc Moxa)

2 – 6 septembrie 2013

8

Depunerea cererilor de către cazurile frati/surori

9

Depunerea cererilor de cazare de catre studentii familisti / casatoriti

10

Depunerea cererilor de rezervare a unui loc de camin de catre studentii care beneficiaza de burse Erasmus pe primul semestru

2 – 27 septembrie 2013

11

Prelucrarea cererilor de cazare de catre Comisia de Cazare

9 – 13 septembrie 2013

12

Afisarea rezultatelor pe site-ul http://social.ase.ro/

14

septembrie 2013

13

Depunerea eventualelor contestatii la Comisia de Cazare

16 – 18 septembrie 2013

14

Afisarea rezultatelor la contestatii pe site-ul http://social.ase.ro/

19 septembrie 2013

15

Eliberarea legitimatiilor de camin si a contractelor de cazare

23 – 30 septembrie 2013

16

Ocuparea locurilor de camin de catre studentii care au primit repartizare intr-unul din caminele ASE Bucuresti

23 – 30 septembrie 2013

 

Pentru informatiile complete si calendarul detaliat al procesului de cazare, va invitam sa consultati Metodologia privind cazarea studenților în cămine în anul universitar 2013 – 2014, accesând http://www.senstud.ase.ro/Metodologiecazare.pdf.

 

In cazul în care aveti nevoie de suport in procesul de cazare, va puteți adresa Serviciului Cazare Studenti din str. Frumoasa nr. 31, parter, sala 13 (0372715516, serviciulcazare@ase.ro, program de lucru: luni, miercuri si vineri orele 10:00 – 14:00, iar marti si joi orele 15:00 – 19:00).