ASE Bucuresti selecteaza studenti care doresc sa se implice in activitati in interesul universitatii

ASE București selectează studenți care doresc să se implice în perioada 01.11.2021 – 31.05.2022 în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București în cadrul:

 • Facultății Bucharest Business School (Departamentul MBA Româno-Canadian);
 • Facultății Bucharest Business School (Departamentul MBA Româno-Francez);
 • Facultății de Administrație și Management Public (Decanat, Secretariat, Departament);
 • Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (Departamentul de Educație Fizică și Sport);
 • Facultății de Economie Teoretică și Aplicată (Decanat);
 • Direcției Achiziții Publice (Serviciul Achiziții Publice și Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice);
 • Direcției Economice;
 • Direcției Tehnică-Investiții (Serviciul Tipografie);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele – Biroul Suport Tehnic);
 • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Informatică – Biroul Aplicații și Site-uri Web).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor, a condițiilor speciale precum și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438). Programul este în medie de 4-6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

 

Cazurile sociale grave pot beneficia de scutire de la plata taxei de scolarizare!

 

Conform Calendarului Studentului:

– Depunerea, în format electronic, la adresa diana.barolescu@ase.ro, dosarelor de candidatură ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de Studii Economice din București se face până vineri, 08.10.2021;

– Transmiterea, în format electronic, la adresa diana.barolescu@ase.ro, a dosarelor de candidatură ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare se face până vineri, 08.10.2021.

 

Intervievarea și selectarea studenților se va face în perioada 09 – 15.10.2021.

ASE Bucuresti selecteaza studenti pentru desfasurarea unor activitati in cadrul universitatii (suplimentare activitati)

ASE București își propune să selecteze studenți pentru desfășurarea unor activități în cadrul universității, pe perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2018 – 2019,
în cadrul:

 • Decanatului Facultății de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine) (FABIZ);
 • Serviciului Management Educațional, Biroul Documente Curriculare (SME-BDC).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438).

Programul activităților este de 4-6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi recompensați.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): până joi, 28 februarie 2019, ora 16:00;

– Intervievarea candidaților: vineri, 1 martie 2019 (FABIZ) respectiv luni, 4 martie 2019 (SME-BDC).