Metodologie burse 2019 – 2020

Dragi studenți,

Vă invităm să consultați Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2019-2020 și cuantumurile burselor pentru semestrul I.

 

 

Cuantumurile burselor pentru semestrul I al anului universitar 2019 – 2020:

Nr.

crt.

Tipul bursei Cuantumul bursei  (lei/lună)
1. Bursă socială 600
2. Bursă pentru ajutor social ocazional 600
3. Bursă de merit 750
4. Bursă de performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București 750
5. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură 1000
6. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică 1400
7. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive 1400
8. Bursă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare 1000
9. Bursă de excelență pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și culturală 1000
10. Bursă de excelență Mihail Manoilescu pentru întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, organizatorică, culturală și sportivă 1500
11. Bursă doctorand român anul I de studiu 1550
12. Bursă doctorand român anul II de studiu 1550
13. Bursă doctorand român anul III de studiu 1800
14. Bursă studenţi străini echivalentul în lei al sumei de 65 euro
15. Bursă studenți masterat străini echivalentul în lei al sumei de 75 euro
16. Bursă doctoranzi  străini echivalentul în lei al sumei de 85 euro

Programul National Tabere Studentesti 2019

Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2019 trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019 (până la ora 16:00).

 

 

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2019 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2017/2018 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2018/2019), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

 

Conform art. 15, secretariatele facultăților vor întocmi lista cu studenții ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a) și lit. b) și listele de rezerve pentru fiecare categorie de studenți și le vor afișa la avizier și pe site-ul propriu până la 24 mai 2019, ora 16:00.

 

Comisia de selecție a studenților beneficiari, desemnată la nivelul fiecărei facultăți până la 28 mai 2019 conform art. 16, va analiza listele întocmite, în conformitate cu prevederile art. 15 al Metodologiei amintite, și va întocmi, în perioada 03 – 06 iunie 2019, un proces verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național „Tabere Studențești” 2019. Procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere, semnat și ștampilat, va fi afișat de Secretariatul Facultății la loc vizibil precum și pe site-ul propriu pe 7 iunie 2019.

 

Eventualele contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără pot fi depuse până pe 9 iunie 2019, ora 16:00, personal la secretariatul fiecărei facultății sau în format electronic la cereretabere@gmail.com.

 

Ulterior întâlnirii cu beneficiarii (ce va avea loc conform art. 25 în perioada 24 – 25 iunie 2019), Comisia de la nivelul facultății va elabora borderourile cu beneficiarii. Listele cu studenții beneficiari ai taberelor, precum și locațiile și perioadele de desfășurare vor fi afișate la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al facultăților pe 26 iunie 2019.

 

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără prin intermediul formularului de contact sau la cereretabere@gmail.com.