Programul National Tabere Studentesti 2015

Aducem la cunoștință studenților ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2015 să completeze cererea tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, până miercuri, 13 mai 2015, ora 16:00.

 

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2015 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2013/2014 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2014/2015), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

 

Conform art. 15, secretariatele facultăților vor întocmi lista cu studenții ce se încadrează la art. 5 lit. a) și litera b) și o vor afișa la avizier și pe site-ul propriu până la 15 mai 2015, ora 16:00.

 

Comisia de selecție a studenților beneficiari, desemnată la nivelul fiecărei facultăți până la 15 mai 2015 conform art. 16, va analiza listele întocmite, în conformitate cu prevederile art. 15 al Metodologiei amintite, și va întocmi, în perioada 20 – 26 mai 2015, un proces verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Tabere Studențești 2015. Procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere, semnat și ștampilat, va fi afișat de Secretariatul Facultății la loc vizibil precum și pe site-ul propriu pe 29 mai 2015.

 

Eventualele contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără pot fi depuse până pe 2 iunie 2015, ora 16:00, personal la secretariatul fiecărei facultății sau în format electronic la cereretabere@gmail.com.

 

Ulterior întâlnirii cu beneficiarii (ce va avea loc conform art. 25 în perioada 22 – 24  iunie 2015), Comisia de la nivelul facultății va elabora borderourile cu beneficiarii. Listele cu studenții beneficiari ai taberelor, precum și locațiile, perioadele vor fi afișate la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al facultăților pe 26 iunie 2015.

 

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără prin intermediul formularului de contact sau la cereretabere@gmail.com.

 

CERERE-TIP

cerere tip inscriere tabara 2015

Prezentare a oportunităților de angajare oferite de Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Informații Externe organizează pe 12 mai 2015, orele 15.00, în Amfiteatrul II din Clădirea „Ion N. Angelescu” a Academiei de Studii Economice din București, situat în str. Căderea Bastiliei nr. 2 – 4, etaj 2, sector 1, o prezentare a oportunităților de angajare oferite de instituție.
Sunt așteptați studenții din anii I și II de master, cu rezultate universitare bune și foarte bune, cunoscători cel puțin ai unei limbi străine, rezistenți la stres, la eforturi fizice și intelectuale și care își doresc o carieră deosebită.

A face parte din Serviciul de Informații Externe implică responsabilitate într-un mediu dinamic, atractiv și incitant, profesionalism într-o activitate unică în slujba țării.

Reprezentanții instituției vor răspunde întrebărilor participanților la prezentare și vor fi oferite detalii privind posibilitatea dezvoltării unei cariere în Serviciul de Informații Externe.

 

conferinta SIE

Academia SpEranţei – 10 ani de Voluntariat din Iubire pentru Oameni

Dragi studenți membri ai comunității universitare a ASE București,

 

Miercuri, 8 aprilie 2015, ora 15 .00, urmează să aibă loc Conferinţa aniversară „Academia SpEranţei – 10 ani de Voluntariat din Iubire pentru Oameni”,  eveniment circumscris seriei de manifestări prilejuite de „Ziua ASE” si destinat sărbătoririi împlinirii a 10 ani de când proiectul se derulează în universitatea noastră.

Proiectul Academia SpEranţei este o iniţiativă de voluntariat şi întrajutorare inițiată și coordonată de doamna prof. univ. dr. Virginia MĂRĂCINE, cu aprobarea Senatului Universității, si care, de 10 ani, reuneşte profesori, studenţi și angajaţi, în efortul de a soluţiona situaţiile de natură umanitară apărute atât în comunitatea universitară a ASE București, cât şi în colectivităţile din jurul nostru.

Prin intermediul Conferinței, care este un moment de bilanţ şi de relansare, pe coordonate noi, a activităţii de voluntariat social, dorim să încurajăm implicarea în zona carităţii în Universitatea noastră, contribuind la educarea şi dezvoltarea spiritului voluntariatului, empatiei şi al generozităţii, atât la studenţi cat si la cadre didactice și angajati ai ASE.

În acest context, vă adresăm cu mare drag invitaţia de a participa la acest eveniment pentru a povesti alături de oaspeții implicați în voluntariatul social despre importanţa şi avantajele voluntariatului pentru comunităţi, despre rolul şcolii (al universităţii, în special) în cultivarea spiritului responsabil şi filantropic al tinerilor din România, precum şi despre modalităţile de a transforma voluntariatul într-un mod frumos de viaţă al nostru al tuturor.

Perioada premergătoare Paștilor, în care ne aflăm, constituie momentul special în care, mai mult ca oricând, ne raportăm la valorile profund umane care au dat naștere Proiectului „Academia SpEranţei” – iubirea necondiționată, credința, generozitatea.  Tocmai de aceea, nădăjduim să ne vedem și să discutăm despre aceste valori, despre importanța păstrării și cultivării lor, precum și despre obiective și activități viitoare de interes comun, împreună și cu invitații care au confirmat deja prezența:

 – Dr. RAED ARAFAT – Presedinte al Fundatiei pentru SMURD,  Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență

– Pr. NICOLAE TĂNASE, Parohia Valea Plopului – Membru fondator Asociatia Pro Vita, Valea Plopului si Valea Screzii, jud. Prahova

– MARIO DeMEZZO – Director Naţional, Habitat for Humanity România

– Dr. PAVEL CHIRILĂ, Clinica de Recuperare Oncologică Nera, Fundaţia Sfânta Irina

 

1

ASE București își propune implicarea unui student în activitățile de relaționare cu absolvenții universității

ASE București își propune implicarea unui student în activitățile de relaționare cu absolvenții universității.

 

 

Programul este flexibil, 6 ore/zi.

 

Studentul va fi remunerat pentru activitatea prestată.

 

Selectarea se va face conform următorului calendar:

− Depunerea solicitărilor (cerere-tip) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): 01-03.04.2015;

Obs. Modelul de cerere-tip se află la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438).

− Intervievarea candidaților: 06.04.2015;

− Încheierea unui contract între ASE București și studentul selectat: 06.04.2015.

Recrutare student ASE Bucuresti pentru secretariatul Departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

ASE București își propune implicarea unui student în activitățile de secretariat și relaționarea cu cadrele didactice din cadrul Departamentului UNESCO pentru Administrarea Afacerilor.

 

Candidații trebuie să dea dovadă de:

− cunoștințe de limba engleză;

− capacitate bună de comunicare;

− capacitate bună de organizare (persoane ordonate);

− spirit de echipă.

 

Programul este flexibil, 6 ore/zi.

 

Studentul va fi remunerat pentru activitatea prestată.

 

Selectarea se va face conform următorului calendar:

− Depunerea solicitărilor (cerere-tip) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): 11-13.03.2015;

Obs. Modelul de cerere-tip se află la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438).

− Intervievarea candidaților: 16.03.2015;

− Încheierea unui contract între ASE București și studentul selectat: 17.03.2015.

 

fii voluntar