Festivitatile de deschidere a anului universitar 2013/2014

Facultățile din cadrul Academiei de Studii Economice din București vor organiza pe 1 octombrie 2013 festivități de deschidere a anului universitar 2013 / 2014, conform următorului program:

Facultate

Ora

Sala

Administrație și Management Public AMP

11.00

9102

Contabilitate și Informatică de Gestiune CIG

10.00

Amf. II

Comerț COM

11.00

2103

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică CSIE

10.00

2101

Economie Agroalimentară și a Mediului EAM

12.00

3M3

Economie ECO

10.00

2102

Finanțe, Asigurări, Burse și Bănci de Valori FABBV

10.00

Amf. III

Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine FABIZ

10.00

Amf. I

Management MAN

9.00

Aula Magna

Marketing MRK

11.00

2201

Relații Economice Internaționale REI

14.00

Amf. I