ASE Bucuresti selecteaza studenti pentru desfasurarea unor activitati in cadrul universitatii (suplimentare activitati)

ASE București își propune să selecteze studenți pentru desfășurarea unor activități în cadrul universității, în anul 2020,
în cadrul:

  • Direcției Resurse Umane, Compartimentul Evidență personal (activități administrative, arhivare documente personal);
  • Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, Serviciul Rețele (suport tehnic pentru ehipamente și periferice).
  • Serviciului Managementul Proiectelor cu finanțare nerambursabilă (arhivare electronica a documentelor, activități administrative)

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0339).

Programul activităților este de 4-5 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi recompensați.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0339): până joi, 5 martie 2020, ora 16:00;

– Intervievarea candidaților: vineri, 6 martie 2020.